Företag

Innopart Oy  –

En pionjär inom provtagning

Innopart är en finsk tillverkare av laboratorie- och sjukhusmöbler. Kundorientering, ergonomi, säkerhet och miljövänlighet är de värden som styr vår dagliga verksamhet. Vi vill kontinuerligt utveckla nya, innovativa och ansvarsfullt tillverkade produktlösningar i Finland för laboratoriernas och sjukvårdens föränderliga behov.

Vår historia

 

Innopart Oy grundades 2010. Ilmo Mässeli som vid den tiden tillverkade provtagningsvagnen på uppdrag av laboratorier gick då i pension. Ilmo lade märke till att efterfrågan på vagnen var stor, vilket ledde till att han föreslog att Kimmo Niska, som jobbade inom teknikindustrin, skulle tillverka vagnen. Detta öppnade upp en unik möjlighet för Kimmo att bli en tillverkare av utrustning för hälsovården. Med sin långa erfarenhet inom teknikindustrin såg Kimmo en stor möjlighet att designa en enkelt anpassningsbar provtagningsvagn av metall, i stället för tidigare modeller av plast, metall och trä. Så här föddes Innoparts första produkt, Keisi provtagningsvagn. Vi har gjort små förbättringar på vagnen och utvecklat nya tillbehör under åren, men grundidén med vagnen har i stora drag bibehållits.

Min resa på Innopart började 2015, då jag kom för att göra praktik och skriva ett examensarbete om produktutveckling och kartläggning av marknaden för avdelningsvagnen i Norden. Att jobba i samarbete med vården kändes rätt för mig och efter praktiken fick jag möjlighet att fortsätta jobba på Innopart. 2021 bestämde jag mig för att bli företagare och köpa en majoritet i Innopart Oy av Kimmo. Min dröm under studierna i internationellt företagande, att åka utomlands för att exportera innovativa, ansvarsfullt tillverkade produkter i Finland, har gått i uppfyllelse. Jag ser att det finns stora utvecklingsmöjligheter för vårdutrustning och vi vill föra utvecklingen framåt både i Finland och utomlands.

Innoparts operativa verksamhet har inte förändrats sedan ägarbytet. Det satsas nu mer på produktutveckling och internationalisering. Nya produktutvecklingsidéer kommer främst från våra kunder, så kontakta oss gärna om du har en idé om hur vi kan utveckla befintliga produkter eller skapa helt nya produktlösningar. Vi ser entusiastiskt fram emot att utveckla nya innovativa produktlösningar för laboratoriernas olika behov.

Kukka-Maaria Kenkkilä
Verkställande direktör

Innopart Oy –
En pionjär inom provtagning

Innopart Oy on kotimainen laboratoriokalusteiden valmistaja. Asiakaslähtöisyys, ergonomia, turvallisuus ja ekologisuus ovat arvoja, jotka ohjaavat jokapäiväistä toimintaamme. Haluamme jatkuvasti kehittää uusia, innovatiivisia ja vastuullisesti valmistettuja tuoteratkaisuja laboratorioiden ja sairaaloiden muuttuviin tarpeisiin.

Vår historia

 

Innopart Oy grundades 2010. Ilmo Mässeli som vid den tiden tillverkade provtagningsvagnen på uppdrag av laboratorier gick då i pension. Ilmo lade märke till att efterfrågan på vagnen var stor, vilket ledde till att han föreslog att Kimmo Niska, som jobbade inom teknikindustrin, skulle tillverka vagnen. Detta öppnade upp en unik möjlighet för Kimmo att bli en tillverkare av utrustning för hälsovården. Med sin långa erfarenhet inom teknikindustrin såg Kimmo en stor möjlighet att designa en enkelt anpassningsbar provtagningsvagn av metall, i stället för tidigare modeller av plast, metall och trä. Så här föddes Innoparts första produkt, Keisi provtagningsvagn. Vi har gjort små förbättringar på vagnen och utvecklat nya tillbehör under åren, men grundidén med vagnen har i stora drag bibehållits.

Min resa på Innopart började 2015, då jag kom för att göra praktik och skriva ett examensarbete om produktutveckling och kartläggning av marknaden för avdelningsvagnen i Norden. Att jobba i samarbete med vården kändes rätt för mig och efter praktiken fick jag möjlighet att fortsätta jobba på Innopart. 2021 bestämde jag mig för att bli företagare och köpa en majoritet i Innopart Oy av Kimmo. Min dröm under studierna i internationellt företagande, att åka utomlands för att exportera innovativa, ansvarsfullt tillverkade produkter i Finland, har gått i uppfyllelse. Jag ser att det finns stora utvecklingsmöjligheter för vårdutrustning och vi vill föra utvecklingen framåt både i Finland och utomlands.

Innoparts operativa verksamhet har inte förändrats sedan ägarbytet. Det satsas nu mer på produktutveckling och internationalisering. Nya produktutvecklingsidéer kommer främst från våra kunder, så kontakta oss gärna om du har en idé om hur vi kan utveckla befintliga produkter eller skapa helt nya produktlösningar. Vi ser entusiastiskt fram emot att utveckla nya innovativa produktlösningar för laboratoriernas olika behov.

Kukka-Maaria Kenkkilä
Verkställande direktör