Ställ för riskavfallsbehållare (145x210 mm)

Produktkod: 60534

Stället monteras på sidan av det stora provrörsstället

Behållaren för farligt avfall sänks ner i hyllan på locket

Behållarens form: rektangulär

Vilka tillbehör vill du ha?