Värderingar i centrum för Innopart Oy:s verksamhet

feb 6, 2023

Innopart Oy i Kauhava, Finland, tillverkar högkvalitativa provtagnings- och avdelningsvagnar för sjukhus och laboratorier. Våra höga kvalitetsstandarder och vår kontinuerliga produktutveckling säkerställer att våra produkter uppfyller de höga kraven inom hälso- och sjukvårdssektorn på bästa möjliga sätt. Vi utvecklar våra produkter tillsammans med sjukvårdspersonal – vilket resulterar i de mest effektiva lösningarna.

Som kund kan du vara säker på att våra vagnar uppfyller alla hälso- och sjukvårdskrav och att de är hållbara och säkra att använda. Vi betonar också hållbarhet i våra tillverkningsprocesser och strävar efter att minimera miljöpåverkan från vår egen verksamhet.

Innovativa lösningar för sjukhus och laboratorier

Behoven inom hälsovården förändras ständigt. Det är därför av största vikt att våra produkter uppfyller dessa behov och andra aktuella krav. När det gäller produktutveckling fokuserar vi på ett kontinuerligt samarbete med våra kunder för att få med nödvändiga funktioner och innovationer i våra produkter.

När vi samarbetar med sjukvårdspersonal i vår produktutveckling ser vi också till att våra vagnar är perfekt anpassade till den önskade miljön och stöder ergonomiska och effektiva arbetsmetoder. Kostnadseffektiviteten uppnås genom vagnarnas långa livscykel.

Kundfokus är en hjärtefråga

Vid sidan av innovation är kundfokus en av hörnstenarna i vår verksamhet. Det är viktigt för oss att agera rättvist och ärligt och att hålla oss till vad vi har kommit överens om med våra kunder och intressenter.

Vi är verkligen entusiastiska över vad vi gör och vill vara med och utveckla ansvarsfullt tillverkade produktlösningar för laboratorier och sjukvård för en mer hållbar framtid. Vi lyssnar på våra kunders behov och önskemål för att utveckla våra produkter ännu bättre. För oss börjar produktutvecklingsprocessen alltid med att identifiera kundernas behov: det är uppenbart att användarna vet bäst vad användarna behöver.

Ansvar handlar om att bygga en bättre morgondag

Vårt företag har ett starkt engagemang för principerna om hållbar utveckling. Vi strävar aktivt efter att minska miljöpåverkan från all vår verksamhet. Det är viktigt att våra högkvalitativa produkter är hållbara och långvariga. Eftersom de viktigaste råvarorna som används i våra vagnar är stål och olika metaller är tillverkningsmaterialen helt återvinningsbara när produkten har nått slutet av sin livscykel.

Vi försöker också hitta underleverantörer och andra partners så nära Kauhava som möjligt. På så sätt undviker du långa, miljöskadliga resor. De förpackningsmaterial vi använder är också återvinningsbara och om möjligt tillverkade av återvunnet material.

Är du intresserad? Kontakta oss och ställ fler frågor eller titta närmare på våra produkter!