ERGONOMISKA PROVTAGNINGS- OCH AVDELNINGSVAGNAR FRÅN FINLAND

ProdukterKontakt oss
Provtagningsvagn med tillbehör

VARFÖR VÄLJA OSS?

Z

Högkvalitativa produkter som tål användning under lång tid

Z

Tillverkade i Finland

Z

Snabba leveranser

Z

24 månaders garanti

Z

Ansvarsfull leverantör

Näytteenottokärry

VÄRDEGRUND

Please get to know our core values that guide all our operations.

Sustainability

 • We are strongly against the disposable culture. Environmental aspects are always considered in product development and other operations.
 • High quality and sustainable materials guarantee a long service life for our products.
 • Our products are mostly made of metals which is fully recyclable.
 • We strive to find partners nearby so that we don’t burden the environment with long-distance transportation.
 • All products are made and assembled in Finland

Customer centric

 • We keep our promises, we are trustworthy, fair, and honest to our customers and stakeholders.
 • We continuously work together with our customers to improve and polish our products to meet the customer requirements.
 • Our new products and solutions are always developed together with health care professionals.

Innovative

 • We are passioned about what we do. We want to create new product solutions for laboratories and health care sector’s changing operating environment.
Provtagningsvagn med tillbehör

VARFÖR VÄLJA OSS?

Z

Högkvalitativa produkter som tål användning under lång tid

Z

Tillverkade i Finland

Z

Snabba leveranser

Z

24 månaders garanti

Z

Ansvarsfull leverantör

VÄRDEGRUND

Lär känna våra kärnvärden som styr all vår verksamhet.

Hållbarhet

 • Vi är starkt emot engångskulturen. Miljöaspekter beaktas alltid vid produktutveckling och annan verksamhet.
 • Högkvalitativa och hållbara material garanterar en lång livslängd för våra produkter.
 • Våra produkter är till största delen gjorda av metaller som är helt återvinningsbara.
 • Vi strävar efter att hitta lokala partners så att vi inte belastar miljön med långa transporter.
 • Alla produkter tillverkas och monteras i Finland

Kundorienterad

 • Vi håller våra löften, vi är pålitliga, rättvisa och ärliga mot våra kunder och aktieägare.
 • Vi arbetar kontinuerligt tillsammans med våra kunder för att förbättra och förfina våra produkter så att vi kan uppfylla kundernas krav.
 • Nya produkter och lösningar utvecklas alltid tillsammans med yrkeskunnig vårdpersonal.

Innovativt

 • Vi brinner för det vi gör. Vi vill skapa nya produktlösningar för laboratorier och sjukvårdssektorns föränderliga verksamhetsmiljö.

Kontakt oss

Kukka-Maaria Kenkkilä

045 342 4641

kukka-maaria.kenkkila @innopart.fi

Skicka ett meddelande

Jag vill att ni kontaktar mig