Ställ för riskavfallsbehållare (145x210 mm)

Produktbeskrivning

  • Produktkod: 60534
  • Stället monteras på sidan av det stora provrörsstället
  • Behållaren för farligt avfall sänks ner i hyllan på locket
  • Behållarens form: rektangulär
  • Kompatibel med Keisi och Husky med stort provrörsställ