Med Innopart-produkter blir provtagningen effektivare och frigör tid

Jul 10, 2023

Ergonomiska och högkvalitativa provtagningsvagnar gör arbetet mer effektivt både i provtagningsrummet och på avdelningsronderna. Enligt vår analys betalar sig investeringen i Innoparts produkter inom några veckor och frigör personalens tid för andra uppgifter.

Kundfokus är ett av Innoparts kärnvärden. Många av våra idéer för produktutveckling kommer direkt från våra kunder, eftersom den bästa kunskapen om hur produkter fungerar får vi genom att använda dem i vårt dagliga arbete. För att bättre förstå fördelarna med att använda våra produkter bad vi under hösten 2022 våra kunder att fylla i en enkät om produkternas ergonomi, anpassningsförmåga och hur väl produkterna stöder deras aktiviteter. Vi var också särskilt intresserade av hur lämpliga produkter kan spara tid på monterrundan och i provtagningsrummet. I konsekvensanalysen jämfördes laboratoriepersonal som endast eller delvis använde Innopart-produkter med dem som använde icke-Innopart-produkter.
Innopart-produkter betalar sig själva inom några veckor

Högkvalitativa verktyg är ofta en viktig faktor för att spara tid för de anställda. När arbetarna har tillgång till lämpliga provtagningsvagnar kan de utföra sina uppgifter snabbare och mer effektivt. Enligt analysen frigör Innoparts produkter tydligt tid både i provtagningsrummet och på avdelningsronderna.

Enkätsvaren visar att

användningen av Innopart-produkter i provtagningsrummet

– ökar kapaciteten med upp till 50 %
– sparar 21 % av tiden per kund
– stödjer effektivt arbete 43 % bättre än andra produkter.

På avdelningsrundan innebär användningen av Innopart-produkter

– minskar den tid som behövs för att förbereda en monterrunda med upp till 50%
– sparar 15% av tiden per kund
– stödjer effektivt arbete 32% bättre än produkter från andra tillverkare.

Eftersom tidsbesparingen genom att använda Innopart-produkter är upp till 21 %, är återbetalningstiden för företagets provtagningsvagn 1 månad och 3 veckor.

En Innopart-produkt är därför en investering som snabbt betalar sig. Genom att frigöra arbetstid med rätt verktyg kan man till exempel ge kunderna bättre service eller ta fler prover under dagen.

Genom att spara tid från rutinmässig provtagning kan samma antal anställda betjäna ett större antal kunder. Detta är en betydande fördel eftersom tillgången på kvalificerad personal förväntas förbli en utmaning under de kommande åren. Den ökade effektiviteten leder också till utrymmesbesparingar, eftersom ett större antal kunder kan betjänas i samma provtagningsrum.

Sparad tid innebär sparade pengar, eftersom ett smidigare arbetsschema minskar behovet av extra arbetstimmar och leder till bättre resultat. Att investera i rätt verktyg ger därför en rad fördelar för ditt företag.

Konsekvensanalysen genomfördes i samarbete med Kasve Oy, en specialistorganisation. Frågeformuläret skickades via e-post till över 100 personer och intervjuer genomfördes även via telefon. Totalt 21 svar mottogs och totalt 3340 prover tas under dagen i provtagningsrummen och 1340 prover under avdelningsrundor i respondenternas enheter.